معرفی شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد

این شرکت با بهره‌گیری از کادر فنی فروش، مهندسین سرویس با تجربه و اساتید مجرب بنیان گردیده است...

این مجموعه با توجه به تجربیات و تواناییهای موجود و با ارائه مشاوره های علمی از زمان انتخاب دستگاه های آزمایشگاهی، علمی و تحقیقاتی مورد نظر و در حین بررسی کاربردها تا استفاده بهینه از این سیستم ها، در تمامی مراحل همیار شما میباشد.استراتژی بنیادین شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد که به آن مشهور می باشد، ارائه خدمات ویژه در تمامی مراحل و به ویژه آموزش های پیوسته، برگزاری سمینارها و ارائه مشاوره های علمی توسط کارشناسان مجرب، پس از تأمین دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی می باشد‌.این شرکت با توجه به اخذ نمایندگی انحصاری از شرکتهای معتبر جهانی از جمله STOE و OXFORD و با بهره گیری از پشتیبانی فنی این شرکتها به دنبال جلب اطمینان مشتریان با ارائه خدمات پس از فروش شامل: نصب، آموزش‌، ‌راه اندازی‌،‌ گارانتی و تأمین قطعه در سطح استانداردهای بین‌المللی میباشد.

استراتژی بنیادین شرکت

استراتژی بنیادین شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد که به آن مشهور می باشد، ارائه خدمات ویژه در تمامی مراحل و به ویژه آموزش های پیوسته، برگزاری سمینارها و ارائه مشاوره های علمی توسط کارشناسان مجرب، پس از تأمین دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی می باشد‌.

image
image image

Achived 5

International Licences

Employed 200

Experts

8 National Agents

Companies

More Than 200

Active Custommers

Why Peybord?

Equipment warranty

The equipment that is purchased from Peybord, due to our assurance of the quality of the products offered, all have 1 year of free support.

After Sales Service

Peybord has always been trying to meet the needs of its customers in the field of after-sales services in the best and fastest way possible by employing expert forces.

Providing Quality Products

All the efforts of our colleagues are to provide domestic and foreign quality products to our loyal customers and we will spare no efforts in this way.

Purchase Warranty

Secure Purchase

Purchase Assurance

Direct Representation

Support 7/24

As Soon As Poosible

Easy transportation

Nationwide Delivery