اخبار

 
     
 
سيزدهمين دوره نمايشگاه بين‌المللي متالورژي (IranMetafo 2016)

شرکت دانش پيشرفته آزمايشکاهي پي برد شما را به بازديد از غرفه اين شرکت در  سيزدهمين  نمايشگاه بين‌المللي متالورژي (IRAN METAFO 2016) مورخ 4 الي 7 آذر ماه  1395  واقع در محل دائمي نمايشگاه ‌هاي بين ‌المللي تهران دعوت مي نمايد.Views: 1470
 
   

 

 

 

 
Copyright 2016 PEYBORD Advanced Laboratory Science Co (PALS), All Rights Reserved.