اخبار

 
     
 
پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالوژي (iMAT 2016)

شرکت دانش پيشرفته آزمايشکاهي پي برد شما را به بازديد از غرفه اين شرکت در  پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالوژي (iMAT 2016) مورخ 18 الي 19 آبان ماه  1395  واقع در دانشگاه شيراز دعوت مي نمايد.Views: 1562
 
   

 

 

 

 
Copyright 2016 PEYBORD Advanced Laboratory Science Co (PALS), All Rights Reserved.