اسپکتروسکپی و آنالیز عنصری

 
     
 

روشهای اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) به طور گسترده ای در شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات و عناصر بر مبنای ثبت تغییرات انرژی هسته ها، اتمها، یونها و یا ملکولها به کار گرفته میشوند. این گستره وسیع شامل روشهای آنالیز بر مبنای پدیده های چون نشر، جذب و یا انتشار تابشهای الکترومغناطیس توسط ترازهای مختلف انرژی اتم ها یا ملکولهای نمونه بنیان نهاده شده اند. تابشهای الکترومغناطیسی جریانی از فتونها هستند که در فضا امکان حرکت با سرعت نور را دارا میباشند. این تابشهای به اشکال گوناگونی چون نور مرئی، تابشهای گرمایی، تابشهای فرا بنفش، پرتو X و غیره میباشند. کاربردهای عملی روشهای اسپکتروسکوپی در علم آنالیزشیمی بسیار متنوع میباشد اما وجه مشترک تمامی این روشها برهم کنش چنین تابشهای الکترومغناطیسی با ترازهای کوانتیزه مواد میباشد. آنالیز عناصری شامل تمامی روشهای میباشد که بر مبنایی آن عناصر نمونه ها مورد بررسی قرار میگیرد.

شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد با تکیه بر دانش علمی و تجربیات طولانی بنیانگزاران شرکت و با بهره گیری از تیم مجرب فروش، مهندسین سرویس با تجربه و اساتید دانشگاها امکان تامین دستگاهای گوناگونان اسپکتروسکوپی آزمایشگاهی و ارائه خدمات پس از فروش این دستگاهای را در دسته بندی های ذیل دارا میباشد:

 

دستگاه جذب اتمی (AA)  

دستگاه پلاسمایی جفت شده القایی (ICP-OES

طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF

دستگاه نشر اتمی(MP-AES

اسپکترومتری نشری (کوانتومتری) (OES

دستگاه طیف سنجی مرئی - فرابنفش (UV - Vis

طیف سنجی فلوئورسانس (FLR

طیف‌ سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)

 
   

 

 

 

 
کلیه حقوق این سایت برای شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد محفوظ میباشد.